Филтер:
: Остварување на човековите права на ромските деца со пречки во развојот
: Culture to Culture, People to Peole
: Girls Leading Our World (GLOW) Летен камп за девојки
: GLOW камп за девојки
: I.M.PERFECT
: One Stop Shop Центар за реинтеграција
:   Вработување на жените Ромки преку создавање на социјални претпријатија
: Јавно учество во одлучувањето за животната средина
: Јас имам право на образование еднакво како и другите
: Ајде да се запознаеме едни со други
: Амбасадори на отпад - Иновативен модел за социјално вклучување и вработување на Ромите загрозените лица особено жени Ромки во Општина Битола собирачи на пластични шишиња
: Болеста влијае на сите - Прегледајте се денес!!
: Борба против дискриминација на млади Роми
: Вклучување на припадниците на етничките малцински заедници во процесот на креирање на политика
: Вклучување на Ромите на пазарот на трудот, со акцент на жената Ромка
: Гласот на младите, пат кон демократија
: Гласот на Ромската заедница
: Гордост е да си жена Ромка - подршка за самовработување
: Да изградиме безбедна иднина заедно
: Да учиме заедно
: Делувај локално, развивај глобално-но зелено!
: Денови на мултикултурализмот и толеранцијата во општина Шуто Оризари
: Денови на ромската кулутра
: Децата Роми имаат еднакво право на здраво детство
: Дискриминацијата не живее тука
: До меѓусебната толеранција преку запознавање и едукација
: Добри практики и споделување на искуство со цел да се поддржат ромските жени претприемачи во Македонија
: Еднакви права за сите
: Еднаквост на граѓаните преку унапредување на човековите права
: Жената е за дома
: Жената Ромка во јавниот и политичкиот живот во Република Македонија
: Жените ромки во процесот на одлучување - Формирање на тела за ромски иницијативи - ТРИ
: Зајакнување и одржливост на унијата за рециклирање и образование
: Зајакнување на ГО- управување на канцелариите за правна помош за заштита на правата на Ромите во Македонија
: Зајакнување на економските права на жената Ромка во Република Македонија
: Зајакнување на капацитетите на ромските организации за малдински активизам и волонтерство
: Зајакнување на капацитетот на ромските невладини организации во Брегалничкиот регион
: Заедно ги водиме младите во иднина на здрави животни навики
: Заедно сме посилни
: Застапување и промоција на успешното спроведување на Декадата за вклучување на Ромите
: Зголемување на вработувањето на жената Ромка
: Зелено претприемништво кај Ромите
: И јас ја сакам Македонија
: Истражување и база на податоци за Ромите и нивната невработеност
: Локален акционен план за заштита на Жени Ромки и самохрани мајки
: Меѓуетничко разбирање
: Мисли на поинаков начин, запознај го другиот
: Млади Роми на патот до вработување
: Младите во креирањето на политиките
: Младите Роми активисти
: Младите се борат за еднаквост
: Мојата прва вистинска работа
: Мојот глас мој избор
: Мотивирање на ромските жени и млади да гласаат по слободна волја на локалните избори
: Музички фестивал на ромските деца
: Мултиетнички центар на студенти од Куманово
: Намалување на дискриминацијата на Ромите во Република Македонија
: Намалување на разликите преку вработување на Ромите
: Образовани роми пат до сигурна иднина
: Образование - Клуч за подобра иднина на ромските родители и ученици
: Образование за подобра иднина
: Обука, преквалификација од 7 ромски граѓани од Ранковце до крајот на 2012 година
: Ограничени можности, избор или наметнување
: Од генерирани податоци за подобри резултати во образованието на Ромите во Виница
: Патувај посети научи - врати се! Не барај азил
: Подигање на свеста во врска со рани бракови кај ромската популација
: Подигање на свеста и намалување на дискриминацијата против жените Ромки од општина Куманово
: Подобрување на здравјето ниво на образование кај ромската популација преку воведување на превенција и едукативни програми
: Подобрување на работните вештини на невработените Роми во општина Шуто Оризари
: Подобрување на работните услови и зголемување на приходите на Ромите од рециклирање
: Подобрување на учеството на жените Ромки на пазарот на трудот
: Превенција пред лечење -Ромки
: Предизвиците на суб-стандардни живеење и можности за подобрување на животот на Ромите во Гостивар
: Преживеани од холокаустот - хуманитарни и социjални програми
: Преку информации до вработување
: Прекугранично економско социјално и еколошко партнерство
: Пријател да учат да инвестираат во нашата заедничка иднина
: Придонесот на Ромите во изградба на современото македонско општество
: Промоција за вклучување на Ромите во образованието
: Промоција за подигање на свеста за вработување на 20 млади припадници на заедницата на Ромите
: Просперитет и хармонија на ромската заедница во општина Гостивар
: Развој на образованието на Ромите
: Ре-интеграција и ре-социјализација на ромски имигранти
: Регионален саем на традиционална храна „Пијанец и Малеш некогаш и сега
: Реконструкција на Центарот за култура
: Розева е нашата боја
: Рома Фест 2013
: Ромите - 11 години по спроведување на Охридскиот рамковен договор
: Ромите за работа
: Ромите-наши соседи
: Ромките во акција
: Ромски Урбан одбор
: Ромските жени и младите во мобилност и превенција од дискриминација
: Сите проблеми имаат решение
: Сите рамноправни иако различити
: Следење на имплементацијата на Декадата на Ромите на општинско ниво во Република Македонија
: Советодавно-образовен центар за здравствени услуги
: Создавање на Коалицијата за интеграција на пазарот на трудот на жените од руралните и оддалечените области
: Социјална инклузија на жени Ромки на општинско ниво и политики за регионален развој
: Справување со социјалните прашања преку социјално претприемништво и зајакнување на финансиските капацитети на граѓанските организации
: Тимскиот дух секогаш победува
: Успешен чекор кон иднината
: Учење и живеење внатре во животна средина на Ромите
: Учество на жената Ромkа во јавниот и политички живот
: Чекор напред за унапредување на меѓуетничките односи и толеранција
: Човекови права и социјална инклузија на Роми без правени документи посебен акцент на жените Ромки, деца и млади кои живеат во руралните и суб урбаните средини
: „Чекор кон заедништво”

Поднесете идеја

formular

Преземете го формуларот за проектни идеи Пополнетиот формулар испратете го на: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Партнери

mcms-logoinsoc-logo